Mì hảo hảo: món ăn của gia đình,Mẹ ăn mì hảo hảo nên sinh ra em xinh như thế này đây. ^o^Họ và tên bé:
Vũ Bảo Phúc
ID Facebook:Ngọc Hồ