Khuyến mãi đặc biệt duy nhất trong tháng 8 này .!! tại Đà Nẵng dành cho các Bride & Groom yêu thích quang cảnh nơi đây !! Chi tiết xin vui lòng truy cập : Công ty TNHH TM & Sản Xuất Băng Băng hoặc Fb : white studio bridal
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][IMG][/IMG][/IMG]