trên trang web www.dts-vn.vn có chưong trình trả lời trúng quà, dễ nhất là trúng thẻ cào điện thoại. Em vừa mới nhận được 20k vào tài khoản. Các mẹ vào thử xem, cũng không mất nhiều thơi gian đâu nè. lần mở thưởng kế tiếp là 18.06 đó nhên.