Bác nào bít chỗ tổ chức hội họp có cả tổ chức Team tốt ới em với để em báo cả lớp.
Nghe nói ở Văn Minh Resort có nhưng thấy tên này mới mới ko bít tổ chức thế nào?