Tình hình là em muốn mua cái cây quét nhà đa năng này, mấy chị có sử dụng chưa cho em vài lời khuyên với


Cảm ơn mấy chị nhìu lắm.