cứ tạm dùng hộp inox đi bạn ơi. nhựa bây giờ chả biết dỏm hay không đâu