bạn chỉ cần đăng ký mã số thuế cá nhân rồi đăng ký với bộ công thương online.gov.vn

Và trên website phải thế hiện thông tin mua hàng, vận chuyển, bảo mật thông tin... trên đó sẽ có ghi đầy đủ chi tiết.