Cả nhaˋ ơi, hiện tại e đang làm tín dụngcho ngân hàng HSBC. Bên e đang co´ chương trình ưu đãi tặng 1triệu cho KH, tặng tu´i xa´ch du lịch vaˋ mua trả go´p điện thoại hay nội thất gia đình chỉ 0% lãi suất, . Sản phẩm của HSBC thiˋ chă´c ca´c mẹ cũng biê´t rồi, cực kyˋ uy ti´n vaˋ hài lòng. Nê´u mẹ nào quan tâm vaˋ muô´n tìm hiểu thêm thiˋ đừng ngại mà alo cho e nho´e, sdt của e: 01695766706.
E cảm ơn cả nhaˋ nhiˋu nhiˋu ;-):