Mình thanh lý bể bơi cho em bé còn mới toanh chưa dùng bao h, lúc mua khoảng 1 triệu.
Mẹ nào nhu cầu alo mình 09chín309tám512