Mình muốn mua khu vui chơi liên hoàn trong nhà cho trẻ em. Càng nhiều trò càng tốt. Ai thanh lý liên hệ mình 01684561717