mom ơi!!! mom đã mua được chưa thế mom.
nhà e gái e có pass lại kìa