Mình cần mua chậu, dàn cây có thể trồng rau trên sân thượng. Gía cả thương lượng.