em cần mua 1 xe máy xe số: wave, serious, jupiter...còn đi được tốt.Bố mẹ nào có xe không đi đến thì cho e xin thông tin xe, giá và số đt em liên hệ nhé