em cần mua chậu nhựa trồng cây ban công, xem trên mạng khá đắt nên nhà ai không dùng hay muốn thanh lý giúp em với ạ