Em muốn mua gạo lứt tím than sạch cho ông bà ngoại, nhưng theo em tìm hiểu được thì chỗ nào cũng xa. Nhà ông bà em ở Chợ Phạm Thế Hiển,quận 8, Sài Gòn. Anh chị nào biết chỉ em với ạ.