Như tiêu đề em đang muốn tìm người cộng tác làm ăn
mua hàng hộ bên Nhật và chuyển về Hà Nội
Hàng hoá chủ yếu là quần áo và mua online
ai làm hay ace nào biết mối dẫn đường chỉ bảo em với
Xin cảm ơn trước
sdt 0904446536
thời buổii kinh tế khó khăn ai làm cho em xin cái giá tốt nhất
để đôi bên cùng có lợi và có việc