Mình cần tìm lõi cushion the history of whoo để xài thử.
Bạn nào có thanh lý thì để liên lạc với mình qua số đt O9O3 O85 325