Thẻ Platinum, tập đc 5 phòng tập của California tại Hà Nội trừ Royal city. Hạn còn 25 tháng ( đến tháng 12.2020) Dịch vụ chất lượng 5 sao:
-Được sử dụng dịch vụ của câu lạc bộ, bao gồm: gym, các lớp nhảy, yoga, sexy dance, rumba, xông hơi, đạp xe, body combat.. theo lịch hằng tuần
-Sử dụng dịch vụ xông hơi, tắm...