Có bạn nào có xe lăn không dùng cần thanh lý không ạ?
Mình cần gấp (nếu có dòng Lucass thì là tốt nhất)
Gửi giúp mình ảnh, giá, khu vực lấy xe và mô tả về tình trạng của xe với ạ
Số liên hệ: O9 một 2 năm 9 không không 2 một

Cảm ơn ACE nhiều ạ