Nhà mẹ nào có Hộp quà John Black sau khi lấy rượu còn vỏ hộp thì để lại cho em vs. Vỏ hộp bằng bìa caton ạ! Em cần để gói Quà để biếu. M.n giúp e vs. Em rất cảm ơn ạ!