Mình cần mua 1 chiếc TV 40-47 inch, còn bảo hành.
Ai có liên hệ mình theo số O944OOO449 nhé, mình gần văn miếu quốc tử giám.