Tình hình là e mới chuyển nhà, đang cần tìm mua lại 1 e tủ lạnh mini khoảng 90l với giá cả hơp lý nhất. Mn có hay biết thông tin thì mách giúm e với. SDT e là 0977 năm bảy hai tám sáu sáu
Thanks trước các bố - mẹ nhiều ah