Em cần tủ chén để dùng, Mom nào cần thanh lý thì liên hệ với em qua sdt 0908773423 hoặc hộp thư riêng