Mình cần mua tly xích đu ngoài trời bằng sắt hoặc inox, khoảng 1.2 đến 1.5m.ace nào có lh mình 0909 một hai 9 năm một 9