Mình cần mua thẻ Elite Fitness tại Vincom Đồng Khởi cho 6 tháng full time.