Mình muốn mua 1 chiếc xe đạp cho nữ, xe còn bảo hành, hoặc còn mới.
cám ơn.