Mình muốn mua 1 tủ quần áo bằng gỗ, 1,6-2m, ai có liên hệ mình nhé.