Yêu cầu Date 2015, NSX: tháng 9,10,11 năm 2013. Liên hệ: 0904.988.522