Em cần 1 ít ván sàn gỗ cũ,mẹ nào sửa nhà thanh lý thì ới em với nhé.

Liên hệ 0966.65571.6 -