Mn thanh lý cho mình ghế ăn dăm bằng nhựa với! Mình cảm ơn nhé!