Mình cần mua thành lý bộ dụng cụ may quilt.(xem như trong hình
Mẹ nào ko dùng nữa thì để lại cho mình nhe!
Số ll:0903370139