Có bố/mẹ thanh lý bàn đánh bóng bàn/ bàn làm việc/hoặc bàn máy tính thì cũng ới mình một tiếng nha: thilamvu@yahoo.com. Thanks.