Tình hình là nhóc nhà mình cần sữa này, mẹ nào có mà k dùng đến để lại nhé.
Tiêu chí: giá cả hợp lý, nguyên hộp.
Nhắn tin riêng cho mình nhé vì mình không có đk theo topic. Hoặc đt 0912322166