Cần thu mua 5000 sao giấy, 5000 hạc giấy (5x5 cm) . xếp sẵn

Loại giấy: xà cừ, (ko họa tiết)

Giá: sao giấy 10.000đ/100sao

Hạc 17.000đ/100 hạc.

Sao hạc không bị móp méo, rách, hỏng.


Liên hệ: 01203059177