Mình cần mua máy Thaí Thịt chín bạn nào có để lại giúp Mình nhé, tks.