Mình cần mua máy may hàng nhật, cũ còn dùng tốt ai bán liên hệ với mình 0935740939