E đang cần mua 1 máy đọc sách Kindle basic bản 2012. mẹ nào không dùng nữa thì thanh lý lại cho e với. tks
sdt: 0987. một 9 không 48 sáu.