mình cần mua màn hình máy tính giá rẻ, màn phẳng, không bé quá. Ai có nhắn tin giúp mình sô 01279539099 nhé