Có mẹ nào thanh lý gọng kính ko ah, e mua lại với!