Do con mình rất thích gối tựa hình chim cánh cụt của May Thắng Lợi nhưng tìm mãi mà không có. Bạn nào biết chổ bán chỉ cho mình. Cám ơn nhiều.