Mình cần mua giường gỗ 2 tầng cho 2 bé ra ngủ riêng. Bạn nào có ntin mình nha. Loan 098392229ba.
Cảm ơn các bạn đọc tin.