Em sắp chuyển chỗ trọ mà kinh phí eo hẹp nên muốn mua giường hoặc đệm cũ, mẹ nào có nhu cầu thanh lý thì giúp em với ah. ĐT em: 0974.838.254
Em cảm ơn