Như tiêu đề e cần mua ghế rung v xe tập đi. Mẹ nào k dùng thì pm em với. Sđt o chín bảy hai năm ba ba ba tám sáu.