Công ty Phố Nông đang có nhu cầu mua dưa chuột ngâm muối, loại nhỏ kích thước 3 - 5cm dài,
số lượng 1 cont 20 feet. Cá nhân, tổ chức nào có khả năng cung cấp vui lòng gọi 0913.191.452-Tuấn.