mình ở hcm cần mua một cây guitar classic ngoại còn tốt , ai có chia lại nha.