Mình cần mua đai đỡ bụng bầu, vì sắp sinh rồi mua mới phí quá, mẹ nào dư dùng thly cho mình nha. thanks all