Tình hình là đến khoảng tháng 12/2015 mình sinh 2 bé (sinh đôi). Có mẹ nào có cũi cho bé sinh đôi thanh lý cho mình nhé. Xin cảm ơn.