Các mẹ ơi, có mẹ nào ở Hải Phòng thanh lý Cũi cho bé không?
Mình đang cần mua cho bé thứ 2, dự kiến sinh tháng 8 tới.