Có mẹ nào thanh lý cân này ko nhỉ
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...usabLhdlJ244PQ
Lhe minh với 0906.358.985