Nhà mình có ai dư dùng bộ lọc hồ bơi gia đình lh em nhá 0906576980